2022-1-EE01-KA210-YOU-000084387

Basic trauma education

Workshop for youth workers and educators
20-21 May | Tallinn
Workshop for youth workers and educators
Basic trauma education
Traumateadliku koolitust rakendatakse aktiivselt erialavaldkondades, hariduses ja noorsootöös. Selline lähenemine põhineb psühholoogilise trauma mehhanismide mõistmisel ja selle mõjul inimese elule. Traumade ja nende tagajärgede tundmisega spetsialistid saavad aidata osalejatel ja õppijatel toime tulla traumaatiliste sündmustega, õppida eneseregulatsiooni ja taastumist.
Traumateadlik töö hõlmab programmide kohandamist osalejate kogemustele, turvalise ja toetava keskkonna ning eneseregulatsiooni taastamise struktuuri loomist.

Sellele keskendub 20.–21. mail toimuv töötuba. Samuti käsitletakse - 'Embodiment', töötamist keha kaudu ja enese sügavamat mõistmist.

Koolitaja:
Mark Walsh on selliste raamatute autor, nagu: 'Embodiment', 'Working with the Body in Training and Coaching', ja 'Embodied Meditation'. Embodiment juhendajate koolituse ja veebipõhise Embodiment juhendamise sertifikaadi kaasasutaja. Ta on sertifitseerinud üle 1000 koolitajad . Lisainfo: https://embodimentunlimited.com/mark-walsh-bio/

Töökeel on inglise keel. Koolituse lõpus saavad osalejad kinnituseks tunistused.

Koolituse korraldaja katab osalejate majutuskulud ja ühe õhtusöögi. Ülejäänud toidukorrad katavad osalejad ise.
Project supported
Contact
Julia Dem
project manager
Phone: + 375 559 217 87
E-mail: julia@vitatiim.ee