Rahvusvahelised projektid ja mitteformaalne õppimine
VITATIIM
MISSIOON
Loome toetava ja inspireeriva keskkonna,
et meie ja teie saaksime:
Õppida tundma ennast ja maailma ning oma rolli selles

Olla parem versioon endast ja ka teisi selles aidata

Olla sel määramatuse ajastul orgaaniline ja loomulik
Meie elu
Keep in touch!
+372 583 30 111
info@vitatiim.ee
Tuleviku 7 Narva, Estonia
Facebook