VitaTiim on |

Loome inspireeriva keskkonna, et:

*avastada ennast, avastada maailma ja tunnetada oma rolli maailmas. Me usume, et kõik, mida teeme, on seotud enda ja maailma tundmaõppimisega ning arusaamisega sellest, mida saame teha, et meie kogukonnad oleksid jätkusuutlikumad. Sel eesmärgil korraldame me projekte noortele ja täiskasvanutele, viime ellu refleksioonil põhinevaid programme, koordineerime vabatahtlike tööd, toetame inimeste algatusi, realiseerime haridusprogramme mitteformaalse õppe ja andragoogika alal, õpetame projekte kirjutama jne. Töötame koos erinevate riikide partneritega välja uusi materjale, tööriistu ja kursusi inimeste toetamiseks nende avastustes ja arengus.

*olla parem versioon endast ja teisi selles protsessis toetada. Me oleme siin, et arendada enda potentsiaali, realiseerida andeid ja saavutada sise- ja välismaailmas harmoonia. Sel eesmärgil järgime isiksusele orienteeritud lähenemist, viime läbi hulgaliselt kultuuridevahelise õppe ja erinevate põlvkondade koostööga seotud üritusi, tõstame teadlikkust jätkusuutlikkusest, pöörame palju tähelepanu kriitilise mõtlemise arendamisele, korraldame keeleklubisid ja kohtumisi ekspertidega ning ühendame inimesi ühisõppimiseks ja arenguks, loome tingimused isiksuse kasvuks, jagame oma kogemusi ja korraldame võrgukoostööd, kohtumisi ja töötubasid neile, kes oma teel tuge vajavad.
*olla globaalse määramatuse ajastul paindlik ja autentne. Me elame ettearvamatutel aegadel ja on väga tähtis jääda iseendaks, õppida, vabaneda vananenud teadmistest ja omandada taas ajakohased pädevused, kasutades erinevaid kogemusi ja allikaid ning rakendada seda õpet soovitud tulemuste saavutamiseks uutes ja muutuvates olukordades.

Meie inspireerivaks keskkonnaks ei ole üksnes meie maja Narvas, mida me väga armastame, vaid ka meie veebilahendused ja abiteenused.
Meeskond
Jelena Lohmatova
Juhatuse liige
Organisatsioonijuht
jelena@vitatiim.ee
+372 51 20 998
Julia Dem
Projektide koordinaator
Mitteformaalse õppe koolitaja
julia@vitatiim.ee
+372 559 217 87
Galina Kushanova
Projektide koordinaator
galina@vitatiim.ee
Beata Lamauskaitė
ESC projektide koordinaator
beata@vitatiim.ee
Mikhail Mogutov
Projektide koordinaator
mikhail@vitatiim.ee
+372 584 484 53
Nina Kapanadze
Noorsöötöötaja
nina@vitatiim.ee
Marina Pavlova
Kunstimeister
marina@vitatiim.ee
Dmitri Lohmatov
Finantsjuht
dmitri@vitatiim.ee
Keep in touch!
+372 583 30 111
info@vitatiim.ee
Tuleviku 7 Narva, Estonia