1.04.2019-31.03.2021

Perest ühiskonna juurde

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020
„Perest ühiskonna juurde" - see on piiriüline koostöö projekt, millises partnerid on kaks MTÜ Narvast ja Pihkva piirkonna perekeskus. Töö käib sotsiaalses sfääris, et toetada inimeste arengust, tõsta piirkonna potentsiaali, õitsengu ja sotsiaalset ühtsust.
Samuti projekti eesmärgina on riskigrupist perede aktiviseerimist, võimaluste edastamist ja toetust, et kohalikul tasandil nad saaks rohkem mõjutada positiivselt kogukonnale ja samal ajal kaasata neid elukestva õppe protsessisse.

Projekti üritused:
Koostöö ja partnerluse ehitamine Eesti ja Venemaa perede vahel, kasutav selle jaoks ruumi ja võimalusi
Koolituskavade koostamine peredele ja sotsiaaltöötajatele
Sotsiaalnetugi ja perede toetamine
Põlvkondadevahelised koolitused
Mikroinitsiatiivide kaudu perede aktiviseerimine
Eesti ja Venemaa asutuste vahel püsiva koostöö toetamine

Sihtgrupp: 10 eesti pered (40 osalejad) ja 10 vene pered (40 osalejad), sotsiaaltöötajad

Partnerid: MTÜ VitaTiim, Региональный центр семьи г.Псков, MTÜ Lapsele Oma Kodu

Kokku eelarve - 149 473, 00 EUR
VitaTiim - 50 782, 50 EUR
Omaosalus - 5642, 5 EUR

- Programmi koduleht
- Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat
- Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium
- Eesti Vabariigi Rahandusministeerium
Projekt on rahastatud


Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülestkoostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustadasotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt VitaTiim MTÜ ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.
Kontakt
Julia Dem
Projektijuht
Phone: + 375 559 217 87
E-mail: julia@vitatiim.ee