Julia Dem

Täiskasvanute koolitaja e-portfoolio
5. Professionaalne enesearendamine
5.1 Reflekteerib ja hindab enda tegevust õpi-, grupi- ja isiksuslike protsesside juhtimisel, toob välja enda tugevused ja arenguvajadused ning kavandab tegevused enda arendamiseks.
Oma tööalase tegevuse hindamiseks kasutan tagasisidet õppijatelt, kolleegidelt ja koolituse tellijatelt, isiklikku refleksiooni.

Eneseanalüüsi ja refleksiooni ning täiskasvanuhariduse valdkonna kaasaegsete suundumuste ja vajaduste abil määran kindlaks oma vajadused ja arenguvektorid.

Kasutan selliseid refleksioonimeetodeid nagu vaatluspäevik ja õpetamispraktika päevik, loominguline refleksioon, arutelu kolleegidega jne.

Lisan refleksiooni õppeprotsessi ning reflekteerides koos osalejatega nii selle ajal kui ka peale koolitust kogemuste integreerimiseks. Kehaliste praktikatega töötades meeldib mulle integreerida kogemusi läbi keha, näiteks läbi tantsu peale töötoa või jalutuskäiku õues.

Harjutan iga aasta lõpus kokkuvõtete tegemist ning arengu ja koolituste planeerimist tulevaseks aastaks. Kriitilist mõtlemist kasutades valin õppevormi: kursused, tutvumine kirjandusega või praktika.

Aitan korraldada ja osalen täiskasvanud koolitajate talve- ja suvekoolides ja retriites, kus samuti pöörame alati tähelepanu refleksioonile ja edasisele arengule.

Näited
1. Reflektsioon retriitest.


5.2 Tegeleb eneserefleksiooniga, hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset seisundit ning võtab kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks.
Enda seisundi hindamiseks ja reguleerimiseks kasutan teadlikkuse praktikaid ja tööriistu, embodiment (kehalisuse) praktikaid. See aitab mul oma olekut selles protsessis süvemini märgata ja ära tunda ning seda muuta.

Selleks kasutan järgmisi võtteid:

- Harjutus "Kuidas tunnen ennast hetkel?" - hetkeseisu jälgimine
- Noting või tähelepanelikuse praktika – emotsionaalse selguse, eneseregulatsiooni arendamine
- Tsentreerimise praktika - stabiilsuse arendamine, pingeregulatsioon

Metta on sõbralikkuse ja häälestumise iseenda ja teistega kultuveerimine

Näited - Harjutuste päevik
Teadveloleku ja kehalisuse praktikad õppeprotsessis aitavad mul hetkeseisu reguleerida, ennast toetada, eemaldada üleliigset stressi. Need mõjutavad kohaloleku kvaliteeti, aitavad selgelt näha konteksti ja eesmärke ning aitavad kujundada õppijate suhtes hinnanguvaba suhtumist.

Taastumiseks kasutan und, jalutuskäike värskes õhus, vaikset kirjanduse lugemist, mitteametlikke kohtumisi inimestega, joonistamist, reisimist, füüsilisi rituaale nagu massaaž ja floating.

Aeg-ajalt teen lühiretriite


Näited - Elu :)
5.3 Hoiab end kursis uuemate suundadega täiskasvanukoolituse valdkonnas. Käsitleb ennast õppijana, vastutab enda arengu eest.

Teadlik koolitamine Teadveloleku-instruktorite eetikakoodeks ütleb, et juhendaja jaoks on oluline regulaarselt harjutada. Ka minu jaoks on koolitamise juures oluline jätkata harjutamist – õppimist.

Armastan õppida ja teha seda kogu aeg läbi kursustel ja koolitustel osalemise, kirjanduse lugemise, reisimise ja õppereiside, kolleegidega suhtlemise ja kogemuste reflekteerimise.

Minu jaoks on oluline tutvuda täiskasvanuhariduse trendidega ning tuua uuendusi ja uusi lähenemisi.

Täiendan oma oskusi, laiendades oma kogemusi ja rikastades seda uute lähenemisviisidega.

Viimastel aastatel olen õppinud sotsiokraatiat, ümberkujundavaid mänge, mida saab kasutada õppijatega. Hakkasin huvi tundma meditatsioonipraktikate ja teadveloleku vastu, sukeldusin teemasse sügavalt, läbisin pika Mindfulness Instructor koolituse ning täiendasin seda kehalise teadveloleku meetoditega läbi kehapõhisuse (embodiment). Läbisin professionaalse arengu kursuse 'Teadlik koolitamine'. See kõik on selleks, et tuua kõik need teadmised ja oskused täiskasvanuharidusesse ja minu tööalasesse tegevusse.

See oli suurepärane õppimiskogemus. Minu jaoks on väärtuslik olla teises positsioonis - mitte ainult koolitaja, vaid ka õppija.
Tunnistused
1. Mindspot Mindfulness Instructor training
2. Teadlik koolitamine - Anna Feldman
3. Embodiment baaskoolitus - Association of Embodiment Specialists
4. Transformatiivne mängud koolitus
6. Sociocracy Education programme


Õppimise refleksioon
1. Embodiment baaskoolitus

2. Teadlik koolitamine

Õppekirjandus


Õppereisid
1. Singapur

2. ÜhendemiraadidMade with ♥️ in VitaTiim
© All Right Reserved
Terms & Privacy
2008-2022


Mittetulundusühing VitaTiim
reg.nr 80258801
Tuleviku 7 Narva 20307 Estonia
info@vitatiim.ee, +372 583 30 111