Julia Dem

Täiskasvanute koolitaja e-portfoolio
4. Arendus-, loome- ja teadustegevus täiskasvanukoolituse valdkonnas
4.1 Panustab täiskasvanuhariduse valdkonna arendus-, loome- või teadustegevusse.
Panustan täiskasvanuhariduse loome- ja teadustegevuse arendamisse läbi töö rahvusvahelistes täiskasvanuhariduse valdkonna projektides, loon õppematerjale, sh illustreerivaid materjale, toon õppeprotsessi uusi meetodeid ja innovatsioone. Näiteks osalen refleksiooni mobiilirakenduse loomisel.

Töötan rahvusvaheliste täiskasvanute koolituse valdkonna projektidega rahvusvaheliste programmide Erasmus + ja Nordplus Adult raames.

2017.- 2018. aastal koordineerisin projekti Nordplus '50+ : Back to work', kus töötasime koos partneritega Soomest ja Rootsist välja meetodi 50+ täiskasvanud õppija üldpädevuste valideerimiseks.
Nordplus projekt '50+ : Back to work'
"Reflection tools for supporting individual learning paths of adults" (IN-LEARNING)

Strateegilise koostööprojekti Erasmus + 'In-Learning' raames töötasin välja refleksiooni meetodid ja osalesin juhendi koostamisel refleksiooni rakendamisest täiskasvanuõppes.

1. Mäng
2. Tunnistus


Perest ühiskonna juurde
Aastatel 2019-2021 juhtisin piiriülest koostööprojekti „ Perest ühiskonna juurde ", mille osalejateks olid pered riskigrupist. Õppekavad loodi peredele, arvestades erinevat vanust.

Projekti jaoks: https://www.vitatiim.ee/familyru

Projekt on tunnistatud parimaks praktikaks 2014.–2020. aasta piiriülese koostöö programmis. -
https://tesim-enicbc.eu/stories/the-strength-to-heal-wounds-empowerment/


E-LEARNING FOR 2035
Aastatel 2020-2021 osalesin aktiivselt Erasmus + 'E-learning for 2035' strateegilises koostööprojektis, kus koos partneritega erinevatest riikidest sõnastasime 2035. aasta täiskasvanuhariduse visiooni ning lõime iseõppimise e-kursuse, kus täiskasvanute koolitajad saavad lähiajal vajalikke pädevusi täiendada.

Projeki jaoks: http://vestifex.ee/e-learningfor2035
Projekti tulemus: https://competences2035.eu/


Hybrid learning for disadvantaged adults
Alates 2022. aastast osalen Erasmus+ projektis 'Hybrid learning for disadvantaged adults'.

Projekti jaoks: http://vestifex.ee/hybridlearning

Olen osalenud 2018. ja 2020. aastal täiskasvanute koolitajate õpirände projektides. Õppisin kultuuridevahelist õppimist ja sotsiokraatlikku lähenemist, jagasin oma kogemusi Eestis. Korraldan harivaid õppereise, seega toetasin 2019. aastal Narva Täiskasvanute Kooli töötajaid kogemuste vahetamisel Valgevene täiskasvanute koolitusasutustega.

REFLECTOR

Koordineerin rahvusvahelist projekti, mille eesmärgiks on refleksioonimeetoditega mobiilirakenduse loomine.
4.2 Osaleb elukestva õppe diskussioonides või koostöövõrgustike, töögruppide tegevustes avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanuhariduse valdkonnas ning laiendades võrgustikku.
Osalen täiskasvanute koolitajate kovisioonidel Ida-Virumaal. Olen kohaliku andragoogide kogukonna Space liige.

Igal aastal osalen ja modereerin töötube haridusüritusel CONNECTOR, mis toob kokku haridusspetsialistid ja õppijad. Osalen ja jagan oma arvamust täiskasvanute koolitajate konverentsil.

Osalesin Eesti 2035 aruteludel Ida-Virus, iga-aastasel Kultuurifoorumil, mittetulundussektori esindajaid koondaval harival üritusel "ВНЕформат".

Näited
1-3 - "ВНЕформат", 2020
4-5 - CONNECTOR
6-7 - Kultuurifoorum
8 - ANDRAS 30. aastapäev
2020. aastal olin Eesti delegaat Brüsselis Co-creation Erasmus + and European Solidarity Corps programmes üritusel, kus osalesin ka täiskasvanuhariduse programmi 2021-2027 töötoas ja arutelus.
Suhtlen kolleegidega erinevatest riikidest, vahetan häid praktikaid. Olen rahvusvahelise teadveloleku juhendajate kogukonna ja 'Conscious Coaching' programmi lõpetajate kogukonna liige, kus arutleme ka täiskasvanuhariduse kvaliteedi üle, viime läbi intervjuusid, ühel kohtumisel rääkisin andragoogikast Eestis.


Võimalusel osalen täiskasvanuharidusega seotud üritustel, konverentsidel ja seminaridel.

Teen koostööd Andras ja Epale organisatsioonidega kolleegide kaudu. Osalen rahvusvahelistes koostöövõrgustikes läbi erinevaid projekte.
4.3 Juhendab ja nõustab madalama kutsetasemega või kutseta koolitajaid.

Töötan tulevaste ja praeguste täiskasvanute koolitajatega Vestifex Koolituse 'Andragoogika' kursuse raames, samuti rahvusvahelistes täiskasvanuhariduse valdkonna haridusprojektides. Koos Vestifexiga korraldame koolitajatele lisakoolitusi, suve- ja talvekoole, retriite.

Andragoogika kursuse raames viin läbi koolitustegevusi järgmistel teemadel:
- Digitaalsed instrumendid
- Meetodid
- Teadlik õppimine.

Annan individuaalseid konsultatsioone e-portfoolio koostamisel, samuti toetan mitteformaalselt koolitajaid nende soovil.

Teen individuaalset nõustamist ja mentorlust koolitajatega Briti Nõukogu projekti 'Программа профессионального роста для преподавателей, работающих с русскоязычными взрослыми учащимися' (Professionaalse kasvu program vene keelt emakeelena kõnelevate täiskasvanutega töötavatele koolitajatele) raames.

Töötasin projektis "Õpimine on eluviis", kus viisin läbi töötube madala motivatsiooniga õppijatega töötavatele koolitajatele.

Igal aastal võtab Vestifex praktikale vastu andragoogikatudengeid Eestist ja teistest riikidest.Materjalid
1-4 - Andragoogika Koolitus
5 - koolitajatele retriit

Andragoogika koolitused - https://vestifex.ee/andragoogikoolitus

Projekt - Õpimine on eluviis - https://vestifex.ee/oppimineoneluviis

Projekt 'Программа профессионального роста для преподавателей, работающих с русскоязычными взрослыми учащимися' - https://vestifex.ee/growthprogramme


Materjalid
Made with ♥️ in VitaTiim
© All Right Reserved
Terms & Privacy
2008-2022


Mittetulundusühing VitaTiim
reg.nr 80258801
Tuleviku 7 Narva 20307 Estonia
info@vitatiim.ee, +372 583 30 111